iTRUBEC

IoT for Bees

Co to je?

iTRUBEC je spojení moderního s tradičním – Internetu věcí (IoT) se včelařstvím. Pomocí moderních technologií monitorujeme včely a snažíme se i bojovat s Varroa Destructorem alias Kleštíkem Včelím.

iTRUBEC media

iTRUBEC Facebook iTRUBEC Twitter iTRUBEC Instagram iTRUBEC Youtube

Přihlášení

Úvod

iTRUBEC SigFox monitor včelího úlu

Dlouho jsme bádali nad tím, jak vyřešit vzdálený monitoring včelího úlu. Dnes, když je těměř všude pokrytí mobilním internetem, to přece nemůže být problém! Ale ouva, mobilní internet jednak není úplně všude, ale také ho (ještě) nemá v mobilu každý. Nehledě na to, že datové tarify jsou pro náš účel stále poměrně drahé. No a v neposlední řadě je takové řešení značně energeticky náročné (vždyť jak dlouho vám vydrží nabitý mobil?!).

Trochu jsme zapátrali a objevili datovou síť přímo určenou pro provoz zařízení, jako je náš iTRUBEC monitor včelího úlu – SigFox. V ČR je touto sítí pokryto 96 % území a 98 % populace:

(Aktuální pokrytí zjistíte na https://coverage.simplecell.eu/)

SigFox má příznivou cenu (za necelé dvě stovky ročně můžete denně poslat až 120 zpráv, každou o velikosti max 12 bytů) a zařízení jako takové je nenáročné na spotřebu elektřiny. Takže jsme se jali prototypovat.

Celé řešení je postaveno tak, aby bylo schopno fungovat bez nutnosti přívodu elektřiny - funguje na baterii, která je přes den dobíjena malým solárním panelem. Kapacita baterie i panelu je zvolena tak, aby zařízení přezilo i „dobu temna“ – uvidíme, jak budou teoretické výpočty fungovat v praxi.

Monitor má tři sondy, z nichž dvě monitorují teplotu a jedna teplotu, vlhkost a atmosferický tlak. iTRUBEC SigFox monitor se přibližně každých 15 minut probudí ze spánku, při kterém nespotřebovává téměř žádnou energii, provede měření, zjištěná data zakóduje a odešle je přes SixFox síť, načež usne na dalších 15 minut. SigFox backend data přijme a přes callback funkci je pomocí RESTového volání pošle našemu serveru, který data správně rozkóduje a uloží do databáze. Posledních 200 přijatých zpráv od prototypu iTRUBEC SigFox monitoru včelího úlu můžete vidět v tabulce níže (zařízení zatím není v úlu, ale doma na stole ;-). 

iTRUBEC SigFox Monitor včelího úlu – data

ČasTeplota 1 [°C]Teplota 2 [°C]Teplota 3 [°C]Vlhkost [%]Tlak [hPa]Napětí napájení [V]
loading...loading...loading...loading...loading...loading...loading...

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj teploty (1)

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj teploty (2)

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj teploty (3)

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj vlhkosti

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj tlaku

iTRUBEC SigFox Monitor – vývoj napětí napájení

Zpráva přijatá od SigFoxu obsahuje ještě další údaje, jako je síla signálu, průměrná síla signálu a do budoucna snad i přibližnou geolokaci zařízení. Toho chceme ve spolupráci s otřesovým čidlem využít k zabezpečení úlů proti krádeži.