iTRUBEC

IoT for Bees

Co to je?

iTRUBEC je spojení moderního s tradičním – Internetu věcí (IoT) se včelařstvím. Pomocí moderních technologií monitorujeme včely a snažíme se i bojovat s Varroa Destructorem alias Kleštíkem Včelím.

iTRUBEC media

iTRUBEC Facebook iTRUBEC Twitter iTRUBEC Instagram iTRUBEC Youtube

Přihlášení

Úvod

iTrubec – Test řízeného vytápění

Začátkem března 2018 dorazilo topné těleso – pružná placatá oranžová silikonová destička o rozměrech 10 x 12 cm. Zatím sice nedorazila objednaná teplotní čidla DS18B20, ale v domácích zásobách máme nějaká teplotně/vlhkostní čidla DTH22, a protože máme i vše ostatní, mohli jsme se pustit do otestování zapojení řízeného vyhřívání včelího úlu.

V úlu chceme dosáhnout teplotu mezi 44°C a 47°C, což by měla být právě správná teplota, při které Varroa Destruktor pochcípá a včelstvo přežije. Cílem pokusu je odpovědět na několik otázek:

  • Dokáže topné tělísko vytvořit potřebnou teplotu?
  • Dokážeme teplotu regulovat v potřebném rozsahu?
  • Jaký bude odběr proudu při topení?

Pro otestování jsme použili desku WeMos D1, teplotní čidlo DHT22, které měří zároveň i vlhkost, topné těleso a relé, které topení spíná. Řídící elektronika je napájená 5,5 Volty (z USB) a vlastní 12 W topení je na 12 Voltech. Teoreticky by tedy měla mít topná deska odběr okolo 1 A.

Mezní teplotu jsme nastavili na 45°C – pokud poklesne pod tuto hranici, relé sepne topení, pokud bude nad touto hranicí, topení se vypne. Měření teploty bylo nastaveno v intervalu 5 sekund. Naměřené hodnoty byly vypisovány po seriové lince (čtečka SD karty, na kterou se data budou zapisovat, také ještě nedorazila).

Výsledek pokusu mile překvapil: Potvrdila se teoretická úvaha, že topení bude mít odběr 1 A – naměřili jsme 1,05 A. To je slušná hodnota, která znamená, že bychom měli být schopni s 44 Ah autobaterií vydržet topit zhruba 40 hodin. Po ustálení soustavy teplota oscilovala mezi 44,5°C a 45,7°C. To by mělo naprosto vyhovovat.

Další pokus proběhne již přímo ve včelím úle, jenom musíme počkat, až dorazí objednaný materiál.